Uiterste inschrijvingsdatum

Zondag 8 april 2018 23:59u

Inschrijvingsgeld

€ 12 per paard per klasse
Inschrijvingen na de uiterste inschrijvingsdatum € 20 per paard per klasse

Aanvang

Zaterdag 5 mei 2018 om 8.30u

Locatie

Azelhof Horse Events, Aarschotsesteenweg 201, 2500 Koningshooikt (Lier) – België

Vaccinaties:
Het is geen verplichting om uw paard in te enten, maar bevelen het wel sterk aan.
Rhino: Vele paarden zijn ingeënt tegen Rhino. Dit wil niet uitsluiten dat ze geen drager zijn van het virus. De verspreiding van het virus vindt plaats tussen direct contact tussen paarden of via de mens.
Influenza: Het virus veroorzaakt een infectie van de voorste luchtwegen. Deze infectie kan gepaard gaan met verminderde eetlust, hoesten en algemene malaise.
We verplichten u niet van uw paard in te enten, maar raden het wel sterk aan. Paarden die niet gevaccineerd zijn, lopen een hoger risico om besmet te worden. Gelieve uw dierenarts te raadplegen.

Tentoonstelling en vervoer:
Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het kennen en voldoen aan de eisen ten aanzien van de gezondheid met betrekking tot de tentoonstelling van paarden en hun vervoer naar en van de show. Raadpleeg hiervoor uw lokale dierenarts.

Gedrag:
Wreedheid, misbruik of onmenselijke behandeling van een paard in de showring, stallen, of op het terrein waar de show plaatsvindt, is strikt verboden. Het gebruik van stimulerende ofwel kalmerende middelen of een geneesmiddel dat van invloed kan zijn op het showen
van een paard is verboden.

Verantwoordelijkheid:
Deelname is geheel op eigen risico. Het show management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, schade of verlies van persoonlijke eigendommen of vee.

Teruggave van inschrijvingsgelden:
Er zal geen teruggave van inschrijvingsgelden worden gegeven zonder schriftelijke verklaring van een dierenarts van ziekte of letsel waardoor het paard niet kan worden geshowd. Vervangingen worden geaccepteerd zonder boete.